Déan Teagmháil Linn

Beidhimid ar ais chugat

Glaonnaigh orainn, scríobh chugainn, nó bualadh ar ár doras.

Bheadh áthas orainn bualadh leat.